** หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ คุณณัฎฐา (กิ๊ก) หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ( 1149, 1157)
เข้าสู่ระบบ
ข่าวประกาศ
ขอความร่วมมือสำหรับโครงการ Multicenter sponsor trial [Click เพื่ออ่าน]
แนะนำการใช้งาน
เฉพาะบุคลากรคณะแพทย์ (การเข้าระบบครั้งแรก)

  1. Username = รหัสบุคลากร
  2. Password = วันเกิด ใช้ปี คศ. (dd/mm/yyyy) เช่น 07/08/1982
ระบบจะเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนตัว ให้ท่านทำการตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขให้ถูกต้อง บันทึกชื่อ e-mail ที่จะใช้เป็น user name และกำหนด password ใหม่ กดปุ่มบันทึก
* การเข้าใช้งานครั้งต่อไป ต้องใช้ e-mail address และ password ดังกล่าวเพื่อเข้าระบบ

สำหรับบุคลากรภายนอกคณะแพทย์ ให้ดำเนินการดังนี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

  1. กดปุ่ม "สมัครใช้งานสำหรับบุคคลภายนอกคณะแพทย์"
  2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ (สำหรับบุคคลภายนอกคณะแพทยศาสตร์) ให้ครบถ้วน และกดปุ่ม "ลงทะเบียน"
  3. หากลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะส่งอีเมล์ไปยังอีเมลที่ท่านทำการสมัครเพื่อให้กด Link เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง
  4. เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ ท่านสามารถใช้อีเมล์และรหัสผ่านที่สมัครเข้าสู่ระบบได้


RMIS :: Research Management Information System
Copyright © 2013 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์